خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو داستان فرشته
در این ویدیو داستان یک فرشته که به یک سیاره وارد می‌شود با استفاده از شن به صورت تصویرهای پشت سر هم نشان داده شده است.