خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو خطوط حامل
خطوط حامل، خطوطی هستند که نت‌های موسیقی روی آن‌ها نوشته می‌شود. این ویدیو را ببینید و با خطوط حامل موسیقی آشنا شوید.