خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ماسک ونیزی
ماسکی که در این قسمت ساخته می‌شود نوعی ماسک ونیزی است که شکل منقار پرنده را تداعی می‌کند. این ماسک با استفاده از یک بطری آب قالبگیری شده است.