خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ترسیم پرسپکتیو بیگ بن
این برنامه روش طراحی پرسپکتیو برج بیگ بن که بزرگ‌ترین برج ساعت جهان محسوب می‌شود را اجرا می‌کند.