خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو مقادیر نوردهی و اپر چر- قسمت اول
این قسمت به صحبت درباره مقادیر ISO روی دوربین اختصاص دارد که منظور از آن حساسیت دوربین به نور در شدت‌های مختلف حرکت است.