خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو ابزار و مواد مورد نیاز- 1
این ویدئو شما را با ابزار و وسایل لازم برای نقاشی با رنگ روغن آشنا می‌کند، سپس نحوه کشیدن لایه‌های بتونه روی تخته را خواهید دید. بتونه موجب می‌شود رنگ به تخته نفوذ نکند.