سرویس کنونی : هنرورزی با فلز

هنرورزی با فلز
شامل 12 ویدیو
در میان همه اقلام و وسایلی که یک هنرمند می‌تواند برای پیاده کردن هنر خود سراغ آن برود، فلز یک گزینه خاص و البته جالب توجه است. کار کردن با فلز سبک و شیوه منحصر به خود را دارد و حکاکی روی آن نیازمند ابزارهای مخصوصی است. در نهایت کار با فلز مانند آنچه در ویدیوهای این قسمت خواهید دید نتایج فوق‌العاده زیبا و چشمگیری را به همراه دارد که باعث می‌شود در عین سفت و سخت بودن لطافت و ظرافت هنری نیز در آن پدیدار شود.
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو آویز بهاری با قاشق
در این ویدیو با استفاده از یک قاشق استیل، آویزی با طرح و نگاره بهاری ساخته می‌شود و در پایان زیبایی آن ذهنیت دیدن یک قاشق را به تماشای یک اثر هنری بدل می‌کند.