خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو آویز بهاری با قاشق
در این ویدیو با استفاده از یک قاشق استیل، آویزی با طرح و نگاره بهاری ساخته می‌شود و در پایان زیبایی آن ذهنیت دیدن یک قاشق را به تماشای یک اثر هنری بدل می‌کند.