سرویس کنونی : هنر چوبین (2)

هنر چوبین (2)
شامل 14 ویدیو
نجاری در اصل یک صنعت است و حرفه‌ و پیشه‌ای محسوب می‌شود که شاید در نگاه اول خیلی بوی هنر از آن به مشام نرسد. اما وقتی بهتر به آن می‌نگریم می‌بینیم که هر نجاری پتانسیل هنرمند شدن را داراست و می‌تواند از دل چوب آثار بسیار زیبایی بیرون بکشد که چشم را با لطافت بصری جزییات خود نوازش می‌دهند. این بخش شامل ویدیوهایی است که ترکیب مهارت نجاری با هنر کار با چوب را در آثاری نظیر کنده‌کاری، برجسته‌کاری و مجسمه‌سازی به شما نشان می‌دهد.
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مجسمه تخت و شیردال
در این قسمت مجسمه‌ای از دل چوب تراشیده می‌شود که متعلق به کتاب‌های قصه است. ابتدا یک موجود افسانه‌ای به نام شیردال و سپس یک تختخواب که گویی از دل قصه‌ها بیرون آمده است.