خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو تکنیک آب و جوهر- 4
در این قسمت نقاشی آب و جوهر با کشیدن جعبه موجود در طرح، ایجاد پس زمینه و اضافه کردن سایه‌ها پایان می‌یابد.