خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو تکنیک آب و جوهر- 3
در کار با آب و جوهر باید توجه داشت که قسمت‌های تیره پس از خشک شدن روشن‌تر می‌شوند و باید دوباره آن‌ها را تقویت کرد. همچنین با اضافه کردن تیرگی‌ها به صورت لایه لایه می‌توان کنترل بهتری روی ارزش‌ها داشت.