خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی پرتره- 5
در این بخش قسمت پس از رسم قسمت پایین نقاشی و پیراهن سوژه برای بهتر نشان دادن قسمت‌های روشن در سمت چپ تصویر با هاشور سایه ایجاد می‌شود تا تضاد به وجود آمده تصویر را تکمیل کند.