خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی پرتره- 4
در این بخش قسمت گردن و پیشانی سوژه طراحی می‌شود. در این قسمت‌ها خطوط معنادار و تفکیک شده هستند و توجه به این جزییات باعث می‌شود طرح حالت طبیعی خود را حفظ کند.