خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی پرتره- 3
در این قسمت جزییات و خطوط مربوط به ناحیه صورت و گردن روی کاغذ نقش می‌بندد و هاشورها و سایه‌ها کم کم فرم صورت را نمایان می‌کنند. در پایان نیز گوش سوژه کشیده می‌شود.