سرویس کنونی : نقاشی با قلم و جوهر (1)

نقاشی با قلم و جوهر (1)
شامل 16 ویدیو
در هنر نقاشی سبک‌های متعددی وجود دارد که هر یک دارای زیبایی خاص خود است. یکی از این سبک‌ها نقاشی با قلم و جوهر است که در آن اثر با استفاده از قلم‌های مختلف روی کاغذ نقش می‌بندد. این سرویس به معرفی انواع کاغذ و قلم‌های مخصوص این سبک و کاربرد هر یک می‌پردازد. همچنین در این قسمت با چند تکنیک طراحی آشنا می‌شوید و در انتها نحوه استفاده از تکنیک‌ها را در یک نمونه کار خواهید دید.
خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی منظره- 5
در این قسمت با کشیدن علف‌ها و حصارها و همچنین سایه اجسام کار نقاشی منظره با جوهر تمام می‌شود و تصویر نهایی به گونه‌ایست که با دادن اطلاعات مناسب به مخاطب توجه وی را به تمامی عناصر جلب می‌کند.