خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو فیلترهای مناسب برای عکاسی از طبیعت- 6
این قسمت به فیلتر ND با رنگ خنثی اختصاص دارد که بر خلاف فیلتر ND مدرج تنها یک رنگ دارد و روی لنز قرار می‌گیرد. این فیلتر در گرفتن عکس با وضوح بالا و سرعت شاتر پایین مؤثر است.