خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو فیلترهای مناسب برای عکاسی از طبیعت- 1
فیلتر پلاریزه یکی از ابزارهای بسیار کاربردی در عکاسی است که داشتن آن از ملزومات است. همانطور که در ویدئو می‌بینید با این فیلتر می‌توان کنتراست تصویر را تا حد چشمگیری افزایش داد.