خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو لنزهای ماکرو و تیلت شیفت- 3
برای تبدیل لنزهای نرمال و زوم به ماکرو و یا افزایش قابلیت لنزهای ماکرو می‌توان از حلقه گسترش یا مبدل تله استفاده کرد. یکی دیگر از ابزارها در عکاسی ماکرو ریل ماکرو است که در این قسمت به آن نیز اشاره شده است.