خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو قطعه "سرود ملی استرالیا"
در این ویدیو می‌توانید با شیوه نواختن نت‌های مربوط به سرود ملی کشور استرالیا روی ساز ملودیکا آشنا شوید.