خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو پرسپکتیو خانه نبشی
در این ویدیو طرح یک آپارتمان نبشی و خیابان اطراف آن با رعایت اصول پرسپکتیو دو نقطه‌ای رسم می‌شود.