خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو غیب کردن انگشتان دست
در این ویدیو به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانید با استفاده از یک ترفند بسیار ساده، یکی از انگشتان خود را محو کنید و بعد دوباره آن را ظاهر کنید.