خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو شفافیت- 3
این ویدئو مرحله نهایی کار روی لیوان شفاف را به تصویر می‌کشد که به اضافه کردن لکه‌های ظریف تیره و روشن در لبه‌ها و قسمت‌های مختلف لیوان و بازتاب آن و سپس به محو کردن رنگ‌ها اختصاص دارد.