خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو شفافیت- 1
خیلی از افرادی که تازه شروع به نقاشی کرده‌اند کشیدن اجسام شفاف را یک چالش می‌دانند. در حالی که همانطور که در این ویدئو می‌بینید کشیدن این اجسام درست همانند اجسام دیگر است اما اصول خاص به خود را دارد.