خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی چهره- 4
رنگ‌ها و سایه‌های روی گردن، موها و جزییات چشم‌ها به همراه تعدادی از اصلاحات لازم روی چهره در این قسمت شکل می‌گیرند. استفاده از رنگ‌های رقیق باعث می‌شود بتوانید راحت‌تر تغییرات لازم را روی نقاشی انجام دهید.