خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی چهره- 3
رنگ آمیزی قسمت صورت در این مرحله ادامه پیدا می‌کند و خواهید دید که جزییات چگونه به مرور روی صورت ایجاد می‌شوند و با ترکیب رنگ‌ها نقاشی حالتی طبیعی به خود می‌گیرد.