خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو نقاشی چهره- 2
در این بخش روی طرح پرتره‌ای که در برنامه قبل روی بوم کشیده شده بود کار رنگ‌آمیزی انجام می‌شود. بسته به تیرگی یا روشنی قسمت‌های مختلف چهره از چند رنگ برای پوشاندن ناحیه صورت استفاده می‌شود.